Kim jesteśmy?

Świat, jaki znamy, chyli się ku upadkowi. Globalna gospodarka, kierowana kapitalistyczną logiką zysku i wzrostu za wszelką cenę, doprowadziła nas do katastrofy klimatycznej. W ślad za nią przyjdą epidemie i kolejne klęski: społeczne, pracownicze, migracyjne. Czas stworzyć realną opozycję wobec tych, którzy do tego doprowadzili!

Akcja Socjalistyczna to stowarzyszenie zrzeszające socjalistów, budujących alternatywę dla obecnego systemu. Dążymy do świata wolnego od dominacji klasowej, płciowej i rasowej. Do społeczeństwa zorganizowanego na zasadach radykalnej demokracji, odpowiedzialności klimatycznej i „Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb.”

Mamy dość obserwowania, jak kapitaliści urządzają nam świat. Będziemy podejmować wszelkie działania, które odmienią obecny stan rzeczy. Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób akceptujących naszą deklarację ideową. Współpracujemy także z innymi organizacjami pracowniczymi i ruchami mniejszości społecznych. Przywrócimy należne znaczenie i szacunek pojęciu „socjalizm”.

Bryła świata sama nie ruszy się z posad – działaj z nami!

Ostatnie wpisy

Palestyna zawołała, Kraków odpowiedział! Akcja Socjalistyczna

Palestyna zawołała, Kraków odpowiedział!

24 maja 2024 roku byliśmy na demonstracji zorganizowanej przez Akademię dla Palestyny w Krakowie. Społeczność akademicka sprzeciwia się miałkiej i manipulatorskiej odpowiedzi Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na list otwarty Akademii …

Czego chce Akcja Socjalistyczna

Nowa Deklaracja Ideowa Akcji Socjalistycznej

W dniach 2-3 maja odbył się zjazd Akcji Socjalistycznej. Przez dwa dni omawialiśmy ostatni rok naszej działalności, wybieraliśmy nowy zarząd oraz debatowaliśmy nad nowymi propozycjami. Najważniejszą z tych propozycji była …