Kim jesteśmy?

Akcja Socjalistyczna to stowarzyszenie zrzeszające zdeklarowanych socjalistów, zwolenników społeczeństwa otwartego, sprawiedliwego, prawdziwie wolnego (także od nienawiści) oraz odpowiedzialnego – za każdą jednostkę, grupę i mniejszość, za środowisko naturalne, za planetę.

Mamy dość obserwowania, jak kapitaliści urządzają nam świat. Chcemy wykorzystać nasze zasoby energii, wiedzy i kompetencji do zaproponowania nowej wizji rozwoju stosunków społecznych, zgodnej z naszym Manifestem i przedsięwziąć wszelkie działania, które odmienią obecny stan rzeczy.

Mamy ambicje stworzyć forum do działania dla wszystkich, którzy podzielają nasze wartości. Będziemy współpracować z partnerami społecznymi. Nie zawahamy się recenzować partii politycznych. Przywrócimy należne znaczenie i szacunek pojęciu „socjalizm”.

Świat sam nie ruszy się z posad – działaj z nami!

Ostatnie wpisy

Napis: "Wolna Palestyna" na tle flagi Palestyny.

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim.

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w rocznicę Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 o podziale Mandatu Palestyny na państwo żydowskie i państwo …

203. rocznica urodzin Fryderyka Engelsa

203 lata temu, 28 listopada 1820 roku, urodził się Fryderyk Engels, socjalista, filozof, ekonomista, długoletni przyjaciel i współpracownik Karola Marksa, bez którego poświęcenia, intelektu i ciężkiej pracy losy naukowego socjalizmu …

Ziemia się przegrzewa

Świat zmierza w kierunku wzrostu średniej temperatury nawet o 3.0°C. 20 października ukazał się kolejny raport Programu Środowiskowego ONZ (UNEP). Raport stwierdza, że emisje gazów cieplarnianych i wzrosty temperatur biją …