Jeśli chcesz się podpisać pod listem – odwiedź stronę spolecznyRPO.pl

List otwarty w sprawie powołania Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich

List został zainicjowany przez Akcję Socjalistyczną, Stowarzyszenie Łódź Dla Ludzi i osoby związane z lewicą pozaparlamentarną.

Do KP Lewica
Razem
Nowa Lewica

PPS

15 kwietnia Sejm odrzucił kandydaturę Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydata, który jako jedyny spośród przedstawionych stał za całym pakietem praw człowieka, w tym często pomijanych w Polsce praw socjalnych, jak to do dachu nad głową, godnej płacy za pracę czy równie często pomijanych praw związanych z orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Jesteśmy rozczarowani postawą Sejmu i tym, że znów wygrały partyjne interesy.

Tego samego dnia wątpliwie umocowany prawnie Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję, której realne skutki można określić jako likwidację tego urzędu. Nic bowiem nie stoi już na przeszkodzie do obsadzenia urzędu RPO przez partyjnego nominata. Obecna władza niejednokrotnie pokazała, że nie ma z tym żadnego problemu.

Uważamy, że brak takiego urzędu to cios w nas wszystkich – zwykłych ludzi, Polki i Polaków. Potrzebujemy kogoś kto stanie po naszej stronie w walce z bezlitosnymi korporacjami, nieuczciwymi pracodawcami, a także obroni nas przed atakami skrajnej prawicy. Potrzebujemy osoby, która będzie stała po stronie lokatorów, pracowników, osób nieheteronormatywnych, osób z niepełnosprawnościami, pacjentów niedofinansowanej ochrony zdrowia.

Takim urzędem powinien być Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich. Wzywamy zatem wszystkich, którym bliskie są tak rozumiane prawa człowieka, aby poparły powstanie takiego urzędu.

Domagamy się nie tylko miłych słów poparcia na konferencji prasowej, lecz realnych działań na rzecz budowy federacji lewicy społecznej, na których pracy społeczny rzecznik będzie się opierał – organizacji działających na co dzień z ludźmi i dla ludzi w całej Polsce. Wzywamy więc Klub Parlamentarny Lewicy także do wsparcia finansowego z otrzymywanej subwencji w celu wsparcia sieci niezależnych organizacji społecznych oraz biura rzecznika. Miejsce lewicy jest wśród zwykłych ludzi. 


Aby podpisać się pod apelem – odwiedź stronę spolecznyRPO.pl