Rocznica Rewolucji Październikowej

Obchodzimy dziś 106. rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej, która obaliła Rząd Tymczasowy Aleksandra Kereńskiego, wywarła ogromny wpływ na światowy ruch socjalistyczny i na zawsze zmieniła bieg historii. Cokolwiek byśmy myśleli o …

Tysiąclatki

Sześćdziesiąt pięć lat temu „na pożytek młodemu pokoleniu” ogłoszono program Szkoła tysiąclecia. Dziś podkreśla się propagandowy wymiar programu, ale jego koncepcja i wdrożenie odpowiadały na realne potrzeby społeczne i wyrażały …