Europa nie jest gotowa na zmiany klimatu

Spóźniona adaptacja

Nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska analizuje brak przygotowania Europy na szybko eskalujące zagrożenia klimatyczne. Nawet przy optymistycznych scenariuszach na temat zmian klimatu ekstremalne temperatury, susze, pożary i powodzie będą miały …

Stałą podstawą naszej walki politycznej pozostaje całokształt naszych żądań – Róża Luksemburg

Róża Luksemburg – praktyka socjalizmu

153 lata temu urodziła się Róża Luksemburg — działaczka komunistyczna, rewolucjonistka, ekonomistka, wybitna przedstawicielka ruchu socjalistycznego. Róża Luksemburg pisała, że „praktyka socjalizmu wymaga całkowitego duchowego przewrotu w masach degradowanych przez …