Powstanie Sipajów i Hamas

W 1948 roku, gdy powstało państwo Izrael, czystki etniczne objęły około 750000 Palestyńczyków. To wydarzenie zostało określone mianem „Nakba” (po arabsku „katastrofa”). Ale Nakba nie jest pojedynczym wydarzeniem w historii. …