Świat, jaki znamy, chyli się ku upadkowi. Globalna gospodarka, kierowana kapitalistyczną logiką zysku i wzrostu za wszelką cenę, doprowadziła nas do katastrofy klimatycznej. W ślad za nią przyjdą epidemie i kolejne klęski: społeczne, pracownicze, migracyjne. Czas stworzyć realną opozycję wobec tych, którzy do tego doprowadzili!

Akcja Socjalistyczna to stowarzyszenie zrzeszające socjalistów, budujących alternatywę dla obecnego systemu. Dążymy do świata wolnego od dominacji klasowej, płciowej i rasowej. Do społeczeństwa zorganizowanego na zasadach radykalnej demokracji, odpowiedzialności klimatycznej i „Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb.”

Mamy dość obserwowania, jak kapitaliści urządzają nam świat. Będziemy podejmować wszelkie działania, które odmienią obecny stan rzeczy. Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób akceptujących naszą deklarację ideową. Współpracujemy także z innymi organizacjami pracowniczymi i ruchami mniejszości społecznych. Przywrócimy należne znaczenie i szacunek pojęciu „socjalizm”.

Bryła świata sama nie ruszy się z posad – działaj z nami!