Nie dla zysków z pandemii! Europejska inicjatywa obywatelska

Dołączyliśmy do inicjatywy No profit on pandemic – europejskiej inicjatywy obywatelskiej:
https://noprofitonpandemic.eu/pl/

Uważamy, że każdy zasługuje na ochronę przed COVID–19.

Domagamy się stanowczych działań ze strony Komisji Europejskiej, w tym:

  • zapewnienia, aby prawa własności intelektualnej, w tym patenty, nie ograniczały dostępności jakiejkolwiek opracowanej w przyszłości szczepionki lub terapii COVID-19;
  • zapewnienia, aby przepisy UE dotyczące danych i wyłączności rynkowej nie ograniczały bezpośredniej skuteczności obowiązkowych licencji wydawanych przez państwa członkowskie;
  • wprowadzenia zobowiązania prawnego, wymagającego od beneficjentów funduszy UE dzielenia się wiedzą, własnością intelektualną bądź danymi lub zasobami patentowymi technologii medycznej w kontekście COVID-19;
  • wprowadzenia zobowiązania prawnego, wymagającego od beneficjentów z funduszy UE zachowania przejrzystości w odniesieniu do wkładów publicznych, kosztów produkcji, jak również klauzul dotyczących dostępności w połączeniu z licencjami niewyłącznymi.

Rozpowszechnij tą Inicjatywę Obywatelską i pomóż nam zebrać 1 milion podpisów.

Podpisy można składać w serwisie Komisji Europejskiej.

Podpisz się, udostępnij petycję, zachęć innych!

Inicjatywę wspiera kilkadziesiąt organizacji z całej Europy. W Polsce jest to Fundacja Naprzód oraz Akcja Socjalistyczna.

Zachęć swoją organizację, by się włączyła do inicjatywy. Potrzebujemy wspólnego wysiłku, by skłonić KE do działania!