W solidarności z Janisem Warufakisem / In solidarity with Yanis Varoufakis

Janis Warufakis

W solidarności z Janisem Warufakisem, stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim próbom uciszania głosów domagających się zaprzestania ludobójstwa w Palestynie. Nałożenie Betätigungsverbot to niesprawiedliwość, która podważa fundamentalne wolności. Jednoznacznie popieramy zdecydowane stanowisko Janisa Warufakisa wobec zbrodni przeciwko ludzkości. To dzięki takim odważnym działaniom konfrontujemy niesprawiedliwości i dążymy do bardziej sprawiedliwego i równego świata. Wzywamy do zaprzestania tłumienia opinii i domagamy się szacunku dla prawa do pokojowego protestu i aktywizmu.

[Statement in English]

In solidarity with Yanis Varoufakis, we stand firm against any suppression of voices advocating against the genocide of Palestine. The imposition of a Betätigungsverbot is a grave injustice that undermines fundamental freedoms. We unequivocally support Yanis Varoufakis’ courageous stance against crimes against humanity. It is through such brave actions that we confront injustices and strive towards a more just and equitable world. We call for an end to the silencing of dissent and urge authorities to respect the right to peaceful protest and activism.