Warszawska parada równości przejęta przez bankierów!

Dziś ukazało się oświadczenie wolontariuszek parady:

W czwartek doszło do wrogiego przejęcia Fundacji Wolontariat Równości, przy współpracy z którą dotychczas organizowaliśmy Paradę Równości. Julia Maciocha, wieloletnia organizatorka Parady Równości, została nagle usunięta ze stanowiska Prezeski i zastąpił ją Rafał Dembe – dyrektor ds. strategii i wsparcia biznesu z banku Santander, bez doświadczenia w pracy z wolontariuszami i organizacji wydarzeń masowych. Nie ma żadnych powiązań z Paradą Równości.

Fragment postu z profilu Parada Równości na platformie Facebook

Pucz w organizacji odbył się bez poinformowania wolontariuszek, do których nowy zarząd podchodzi z wyższością pomimo tego, że to one tworzą Paradę. Utowarowienie Warszawskiej Parady już od dłuższego czasu było czuć i widać, krytykowaliśmy dotychczasową formę, która czasami bardziej przypominała targi korporacji niż autentyczną inicjatywę społeczności, ale tak obcesowe przejęcie jest jednak wyjątkowo podłe.

Jeśli nowemu zarządowi Fundacji Wolontariat Równości rzeczywiście uda się przejąć organizowanie parady, to odbędzie się ono nie z perspektywy interesów społeczności queerowej, a z perspektywy interesów banków i korporacji. Te interesy są sprzeczne. Autentyczne queerowe wyzwolenie wymaga wyzwolenia pracowniczego, ponieważ to nie są oddzielne koncepcje. Nie ma wolności dla osób queerowych jeśli muszą harować za płacę minimalną w dehumanizujących warunkach, tak samo jak nie ma wolności dla pracowników jeśli ci muszą spełniać role płciowe i seksualne przypisane im odgórnie przez opresyjne społeczeństwo.

Widzimy także w całej tej sytuacji przykład tego jak kapitaliści podchodzą do organizowania społeczeństwa. Na pana Rafała Dembe nikt zainteresowany nie głosował, a teraz mamy udawać, że jest jakimś reprezentantem społeczności queerowej, który ma podejmować kluczowe decyzje dotyczące nas wszystkich?! To nie demokracja, to farsa! Podczas gdy nasze państwo funkcjonuje jako wydmuszka demokracji, gdy chodzi o inicjatywy pozapaństwowe to kapitaliści nie mają problemu traktować ich niczym drobnych dyktatur. Jeśli postrzegamy się jako konsekwentnych demokratów to nie możemy uznawać tych dwóch sfer życia społecznego za zupełnie osobne.

Popieramy odmowę współpracy z nowym prezesem przez wolontariuszy. Jako socjalistki sprzeciwiamy się wszystkim próbom tłamszenia oddolnej inicjatywy działaczy queerowych!