Zgoda rujnuje. Opłakane skutki „zgodnej współpracy” elit politycznych.

Skutki wzrostu poziomu mórz są katastrofalne – powodzie, wyższe fale sztormowe i przypływowe, tsunami. Dla społeczności wyspiarskich to wyrok śmierci, ale już dziś ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu doprowadziły do zniszczeń na każdym kontynencie.

Za 15% odnotowanego wzrostu morza odpowiadają topniejące lodowce Grenlandii. Na jej północy znajdują się masy lodu, których roztopienie podniesie poziom wód o 2,1 m. Od 1978 straciły ponad 35% objętości, a od roku 2000 ten proces gwałtownie przyspieszył.

Zmiany klimatu spowodowane przez emisje gazów cieplarnianych są faktem. W ostatnich latach globalne średnie temperatury podniosły się o 1,1°C ponad poziom sprzed rewolucji przemysłowej. Mimo że od dekad mamy świadomość skutków zmian klimatu, emisje nadal rosną.

Tylko szybkie i znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych może spowolnić i zatrzymać te procesy. Ale dzisiejsze działania na rzecz powstrzymania dalszych zmian i adaptacji do tych nieuniknionych są niewystarczające.

Także w Polsce działania adaptacyjne są fragmentaryczne, powolne i wybiórcze. Opinia publiczna żyje dzisiaj #umowakoalicyjna, więc przywołajmy jej fragment.

Zjednoczony AntyPiS obiecuje, że będzie „zgodnie współpracować na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ograniczenia ich wpływu na życie mieszkańców Polski”.

W raporcie z kwietnia 2023 r. #IPCC wskazuje, że szansa na zapewnienie wszystkim znośnej i zrównoważonej przyszłości jest, ale okno możliwości zapewnienia jej zamyka się z każdym upływającym rokiem. Zgodna współpraca to za mało!

Potrzebujemy gospodarki skupionej się na zmniejszaniu do zera emisji gazów cieplarnianych i łagodzeniu skutków katastrofy klimatycznej, zamiast gospodarki skupionej się jedynie na zysku!

O klimat trzeba walczyć i kłócić się z tymi, dla których dzisiejszy dochód jest wart koszmaru dla całej ludzkości w niedalekiej przyszłości! Szybkie, głębokie i trwałe działania adaptacyjne mogą znacznie zmniejszyć przewidywane szkody dla ludzi i ekosystemów.

#IPCC zwraca uwagę na konieczność priorytetowego potraktowania równości, sprawiedliwości klimatycznej i społecznej oraz integracji jako warunki konieczne adaptacji na rzecz dobrej przyszłości dla wszystkich. Także na konieczność ograniczenia wysokoemisyjnej konsumpcji.

Skuteczne działania w dziedzinie klimatu mogą się udać dzięki zaangażowaniu politycznemu, wielopoziomowym ramom instytucjonalnym i prawnym, adekwatnym budżetom i dostępowi technologii.

Szansa na dobrą przyszłość dla wszystkich odjeżdża nam z każdym miesiącem i rokiem odwlekania działań koniecznych dla zmniejszenia skali zniszczeń i adaptacji do tych, które z powodu dekad przedkładania zysków nad życie są nieuniknione.

Obietnica zjednoczonego AntyPiSu, że nie będzie się kłócił przy działaniach na rzecz klimatu to za mało. Wygląda na to, że w Polsce zmarnujemy kolejne lata, a w efekcie piętrzących się zaniedbań będziemy musiały zrobić dużo więcej w jeszcze krótszym czasie.

Tylko dobrze zorganizowany, zjednoczony wokół własnego interesu (przetrwanie) ekoproletariat może stawić czoła oligarchicznym elitom pociągającym za sznurki i uniemożliwiającym jakąkolwiek istotną zmianę, konieczną dla zatrzymania chaosu. Zmiana systemu > zmiany klimatu!